Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane om du vil! (Sjå under Vedlegg.)

Jødane feirar sabbat

Kviledagen til jødane heiter sabbat.
Då feirar jødane at Gud skapte verda.
Sabbaten har mange reglar.
På sabbaten et jødane god mat.
I synagogen held jødane gudsteneste.
Det er mennene som har til oppgåve å halde gudstenester.
Framme i synagogen er det eit skap med Tora-rullane i.