Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane om du vil! (Sjå under Vedlegg.)

 

Bøn i Det nye testamentet

Bøn er å snakke med Gud.
Kristne faldar ofte hendene når dei ber.
Nokre bøner er skrivne ned på førehand.
Jesus lærte disiplane å be Fadervår.
Dei kristne ber Fadervår i gudstenesta.
Første del av Fadervår handlar om Gud.
Andre del handlar om menneska.