Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane om du vil! (Sjå under Vedlegg.)

 

Kva er fattigdom?

Fattigdom bryt med menneskerettane.
Det handlar om å mangle pengar.
Det handlar også om å mangle heilt nødvendige ting som noko å ete …
… og noko å drikke.
Mange fattige manglar ein stad å bu.
Fattige får ofte ikkje hjelp når dei er sjuke.
Fattige barn må ofte arbeide i staden for å gå på skulen.
Somme trur at fattige er dumme og late.
Det er sjeldan fattige får vere med på å bestemme.
Mange fattige lever i utryggleik.

Kva er rikdom?

Rike har pengar.
Mange pengar gir tryggleik og makt.
Det er både bra og problematisk om alle blir rike.
Rike folk brukar og ureinar meir.                                                                                                             Må vi tenkje på ein ny måte?