Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane om du vil! (Sjå under Vedlegg.)

 

Berre éi jord

Jorda er den einaste planeten der det finst liv.
Vi kan bruke naturen på ein god måte, men vi kan også øydeleggje han.
Naturen toler ikkje alt.
Menneska lever slik at vi ureinar og skader naturen.
Vi må leve på ein måte som ikkje øydelegg jorda.
Vi må bruke meir av ressursar som ikkje blir brukte opp.
Små endringar hos deg og meg blir store endringar i verda.