Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane viss du vil! (Sjå under Vedlegg.)

 

Livsstadium og kastar


Kastar og klasser

Menneska kan delast i fire klasser.
I India er klassene delte i mange forskjellige kastar.
Dalitar er indarar som ikkje høyrer til nokon kaste.


Livsstadium

Dei fire livsstadia er elev,
… familieforsørgar,
… skogbuar
… og asket.
Kvinnene har tre livsstadium: jente, kone og enke.


Gjennom livet som hindu


Fødsel, barndom og ungdomstid

Hinduar feirar at eit barn blir født.
Presten klipper barnet sitt hår.
Somme gutar får ein heilag tråd før ungdomstida.
Jenter kan feire den første menstruasjonen.


Ekteskap og død

Bryllaupet er overgangen til det andre stadiet.
Hinduar trur at sjela blir fødd på ny.