Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane viss du vil! (Sjå under Vedlegg.)

Å finne fram i Bibelen

Bibelen, dei kristne si heilage bok

Bibelen er ei samling av forskjellige bøker.
Bøkene i Bibelen er veldig gamle.
Tekstane blei først skrivne ned på gresk og hebraisk.

Det gamle testamente

Det gamle testamente handlar om Israelsfolket si historie.

Det nye testamente

Det nye testamente handlar om Jesus og dei første kristne.
I tekstane er det både forteljingar og brev.

Å slå opp i Bibelen

I Bibelteksten er det mange små tal.
Kapittel og vers gjer det lettare å finne fram i Bibelen.
Bøkene i Bibelen har spesielle forkortingar.