Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane viss du vil! (Sjå under Vedlegg.)

 

Dei tre juvelane

Buddha og læra er to av dei viktigaste tinga i buddhismen.
Munkane og nonnene er den tredje av dei viktigaste tinga.
Han eller ho som vil bli buddhist, kan seie fram dei tre juvelane.

 

Levereglar og heilage tekstar

Ein buddhist skal ikkje lyge eller baktale andre.
Det er fem levereglar i buddhismen.
Det er forbode å drepe.
Tipitaka er buddhistiske heilage tekstar.

 

Buddhismen i Noreg og i verda

Theravada er den eldste retninga i buddhismen.
Der er eit tydeleg skilje mellom munkar og lekfolk.
Mahayana er den største retninga.
Bodhisattvaene er viktige i mahayana.

I Tibet er det ei eiga form for buddhisme.
Ein lærar i Tibet blir kalla lama.
Zenbuddhismen prøvar å få fram det gåtefulle.
Denne retninga finst i Kina og i Japan.

Vietnamesiske buddhistar har bygd tempel på Lørenskog.
Norske buddhistar har også bakgrunn frå andre land.