Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane viss du vil! (Sjå under Vedlegg.)

 

Ulike kalenderar

Kalendrar og tidsrekning

Den vanlege kalenderen følgjer sola.
Månen brukar mellom 29 og 30 dagar på å gå rundt jorda.
Høgtidene flyttar seg litt kvart år.
Dei kristne høgtidene følgjer både måne- og solåret.

I vanleg tidsrekning er år 0 for litt over 2000 år sidan.
Jødisk tidsrekning startar med at Gud skapte verda.
Muslimsk tidsrekning startar med Muhammed si flukt.