Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane viss du vil! (Sjå under Vedlegg.)

 

Verdispørsmål

Kven eig jorda?

Urbefolkninga og jordeigarane er ofte usamde.
Jordeigarane vil tene pengar.
Det går ut over naturen og dei svakaste.
Folket i Finnmark blei undertrykte.
Finnmarkslova seier at dei som bur der, skal bestemme.
Somme synest at Finnmarkslova er urettferdig.


Språk og kulturar kan døy ut

Alle barn har rett til opplæring på morsmålet sitt.
Menneskerettane handlar om det som er viktig.
Det er viktig å ta vare på samisk språk og kultur.
Det blir gjort mykje for at det samiske språket skal overleve.
Vi treng kunnskap om samisk historie og kultur.