Korttekstar

Her finn du margtekstane frå læreboka. Alle kapitla kjem etter kvarandre. Du kan skrive ut tekstane viss du vil! (Sjå under Vedlegg.)

 

Høgtider og ulike kyrkjelydar

Kristne høgtider

I Noreg feirar mange jul.
Kristne feirar at Jesus blei fødd.
Forteljinga står i evangelia.
Jula handlar om at Gud er oppteken av menneska.
På julaftan et mange god mat og gir kvarandre gåver.
Mange pyntar med raud julepynt.
Dei gir kvarandre gåver.

Bibelen fortel at Jesus blei teken opp til himmelen.
Det feirar kristne på Kristi himmelfartsdag.
Pinsa handlar om at disiplane fekk Den heilage ande.
Det er kyrkja sin fødselsdag.
Kristne feirar gudsteneste saman.


Kyrkjelydar i lokalmiljøet

Dei fleste i Noreg er medlemmer av Den norske kyrkja.
Kristendommen har sett tydelege spor i Noreg.
I Den norske kyrkja er det både kyrkjer og bedehus.
Bedehusa høyrer til organisasjonar som driv misjon.

Det bur 46 000 katolikkar i Noreg.
Paven er leiaren for katolikkane.
Det bur 39 000 pinsevenner i Noreg.
Pinsevenner får Den heilage ande.
Dei vil leve slik Bibelen seier.