Om Vi i verda 5-7

Læreverket består av:

  • Elevbok
  • Cd
  • Læreran si bok
  • Nettstad

Vi_i_Verden_5_1_

Den nye læreplanen legg større vekt på RLE som eit danningsfag der elevane skal vere aktivt medverkande. Det er også større likskap mellom dei ulike religions- og livssynstradisjonane, det vil seie likeverd og samhøve i kompetansemåla.

Vårt nye RLE-verk fra 5.–7. klasse, Vi i verda, tek i vare planane sine intensjonar og kompetansemål. Vi har valt å presentere alle tradisjonar på kvart trinn i tillegg til filosofi og etikk.