Om forfattarane

Mari Ann Berg er utdanna adjunkt og er øvingslærar i barneskulen. Ho har brei undervisningserfaring frå heile grunnskulen.

Beate Børresen er magister i idéhistorie og førskulelektor ved Høgskulen i Oslo, avd. for lærarutdanning. Ho arbeider med RLE, hovudsakeleg med området filosofi i skulen. For tida jobbar ho også i Utdanningsdirektoratet med dette feltet.

Peder Nustad har teologi hovudfag og pedagogikk og sosiologi i fagkretsen. Han har vore høgskulelektor i RLE og har undervist på alle RLE-faga sine målområde. Han er no undervisningsmedarbeidar ved Senter for studiar av Holocaust og livssynsminoritetar si stilling i Noreg.